Heléne Nord

Jobbcoaching

2 augusti, 2012 | 0 kommentarer | Kategorier: Heléne Nord

Nyckeln är att skifta förhållningssätt till de hinder som individen upplever.

Vad Coachingen bidrar till:
Att individen blir varse sina motstånd som t ex kan vara bristande självkänsla, rädsla för att ta kontakt, ineffektiv kommunikation,

Få hjälp att ifrågasätta olika hinder och medvetandegöra individen.

Den arbetssökande skapar själv en lösning

Vad är egentligen coaching?

Fem förhållningssätt som ger ett coachande varande

•    Att relatera till människors potential
•    Att se vad mitt ansvar är och inte är
•    Att klarlägga och konstatera
•    Att gilla läget
•    Att inte ha en egen agenda

Att relatera till andra människor
När jag träffar vissa personer blir jag oerhört smart, jag förstår komplicerade saker och kommer på de mest briljanta lösningar. Och när jag träffar andra förstår jag ingenting, blir förvirrad och säger det mest pinsamma saker. När jag träffar vissa personer blir jag faktiskt kul, folk skrattar och jag får någon sorts tajming. Och när jag träffar andra blir jag bara fånig, försöker vara rolig och uppfattas nog som patetisk. Kort sagt, när jag träffar vissa blir jag min potential och när jag träffar andra blir jag så långt från den som man kan komma. Jag kan se att vem jag blir, och är, enormt mycket är en funktion av hur andra ser mig, hur de relaterar till mig, och om de relaterar till min potential eller inte.

Att se vad mitt ansvar är och inte är
Du har ett enda ansvarsområde som coach och det är att se till att dialogen är produktiv, att den går framåt, så att den du coachar ges tillfälle att skapa de resultat han önskar. Den du coachar är ansvarig för allt annat: sitt jobbsökningsprojekt, sitt liv, sin familj, sin ekonomi och sin hund.

När det gäller arbetsmarkandscoaching har ansvaret en tendens att komma rullande över på coachen i dialogen. Att du tar på dig för mycket ansvar kan visa sig i att det är du som driver samtalet och kommer med förslag till initiativ. Om det blir tyst i rummet börjar du prata. Tystnaden är det mest utmanade i ett coachingsamtal. Det är inte du som coach som ska leverera eller prestera något.

Ditt jobb är att tillbakavisa allt ansvar som inte är ditt, kliva av ”projektledarrollen”. Det är den arbetssökandes eget ansvar att nå målet, oavsett omständigheterna. Om arbetsmarkandsläget inte är gynnsamt behöver personen ta ännu större ansvar. Att avvakta och hoppas att förutsättningarna ska bli bättre är att bli ett offer för omständigheterna.